Кирүү | Катталуу

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Ички жер которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы. Ички жер которуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Бишкек шаары, 2002-жылдын 30-июлу N 133
Ички жер которуу жөнүндө


(КР 2002-жылдын 16-октябрындагы N 144, 2011-жылдын 9-декабрындагы N 232 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)


Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы ички жер которуу жаатындагы коомдук мамилелерди жөнгө салат, ички жер которуу процессинин жана ички аргасыз жер которуучу адамдар жана үй-бүлөлөр үчүн жаңы жашаган жеринде жана турган жеринде зарыл шарттарды түзүүнүн укуктук, уюштуруучулук негиздерин аныктайт.


3-статья. Кыргыз Республикасында ички жер которууну жөнгө салуунун негизги принциптери

Кыргыз Республикасында ички жер которууну жөнгө салуу төмөнкүдөй принциптерге негизделет:
- Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекитилген адам укуктарын жана атап айтканда жашаган жерин жана турган жерин эркин тандап алуу, эркин жүрүү, жекече эркиндикке жана коопсуздукка болгон укугун камсыз кылуу;
- теги, жынысы, расасы, улуту, тили, туткан дини, саясий жана диний ынанымдарынан улам же жекече же коомдук мүнөздөгү кандайдыр бир башка шарттар жана жагдайлар боюнча кандайдыр бир басмырлоого, укуктарын жана эркиндиктерин кысымга алууга жол берилбестик;
- Кыргыз Республикасынын чегинде баш аламан жана тартипке салынбаган жер которуунун алдын алуу;
- ички жер которуучулардын, биринчи кезекте, экологиялык жана табигый кырсык чөлкөмдөрүнөн келген аргасыз жер которуучулардын демилгесин жана өз алдынчалуулугун колдоо боюнча жаңы жашаган жерин жашоого ыңгайлаштырууга жекече катышуусу;
- ички жер которуу процесстерин жөнгө салууда тийиштүү мамлекеттик органдардын өз ара, ошондой эле коомдук уюмдар менен кызматташтыгы.
7-статья. Ыктыярсыз жер оодаруулардан коргоого укуктуулук
1. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны жашаган жеринен же турган жеринен ыктыярсыз жер оодаруудан коргонууга укуктуу болушат.
2. Төмөнкүдөй учурларда:
1) тийиштүү калктын этностук, диний же расалык курамын өзгөртүү максатындагы же ошондой натыйжага алып келген апартеид, "этностук тазалоо" саясатына же ошол сыяктуу иш-аракетке негизделген;
2) эгерде мында зарылдык жарандардын коопсуздугун камсыз кылуунун талаптары же согуштук мүнөздөгү өтө зарыл себептер менен шартталбаса, куралдуу кагылыштын учурунда;
3) администрациялык-аймактык бирдиктеги калктын эң маанилүү жана артыкчылыктуу кызыкчылыктарынын көз карашынан алганда өзүн актабаган социалдык-экономикалык өнүгүү жаатындагы кеңири масштабдагы долбоорлорду жүзөгө ашыруу учурларында;
4) эгерде коопсуздуктарын жана саламаттыктарын сактоону камсыз кылуу боюнча тийиштүү жарандарды эвакуациялоонун зарылдыгы жок болсо, табигый кырсык убагында;
5) жамааттык жазалоо катары пайдаланылуучу ыктыярсыз жер оодарууларга тыюу салынат.
Жер оодаруунун мөөнөтү ушул статьянын 2-4-пункттарында көрсөтүлгөн жагдайлардын кесепеттерин жоюу үчүн талап кылынган убакыттан узакка созулбоого тийиш.

21-03-2016, 14:25 | Категория - Укуктук база |

Окшош макалалар:

To Top