Кирүү | Катталуу

ЫКТЫЯРЧЫЛАР ТОБУНУН УСТАВЫ

ЫКТЫЯРЧЫЛАР ТОБУНУН УСТАВЫ

Ыктыярчы – Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин чет элдик волонтерлордун (ыктыярчы) келүүсү менен өздөштүрүлгөн сөз. Латынчадагы voluntarius (ыктыярчы) деген сөздөн алынган. Ал эми ыктыярчы – эч кандай акы албастан өз каалоосу менен комдун же бир уюмдун кызыкчылыгы үчүн кызмат көрсөткөн адам.

Мамлекет жана коом

Мамлекеттик, коомдук же кандайдыр бир коммерциялык уюмдун да коомдогу эң негизги кыймылдаткыч күчү ыктыярчы топтору экени талашсыз. Негизи эле өнүгүүнү көздөгөн коом эң алгач ыктыярчыларды тарбиялоого жан үрөгөн. Технология боюнча дүйнөдө эч бир өлкөнү ат салдырбаган Япониядагы Алияр деген 8 жашар баланын япон тилин такыр билбесе да ата-энеси аргасыз япон мектебине киргизгендегиси тууралуу бир кызыктуу окуяны мисал кыла кетели: “Орустун 33 тамгасын толук тааный элек туруп, хирагана, катакана, канжи, деген япондордун түгөнбөгөн, кыйма-чийме тамгаларын үйрөнүү өмүрү кулагы чалбаган бөтөн тилде билим алуу кандай кыйын экенин айтпаса да түшүнүктүү го. Бирок Алияр барган япон мектебинин төбөлдөрү бул маселени кандай чечкенин угуп бир топко чейин таң калып жүрдүк. Алар орусча билген, мектепке такыр тиешеси жок бир япон аялды таап, Алиярга жардамчы кылып коюшуптур. Ал аял эртең менен балага кошулуп сабакка барып, класста бирге отуруп, мугалимдин айткандарын которуп берип, жазганды, окуганды үйрөтүп, окуу сабагы аяктагандан кийин гана үйүнө кайтат экен. Эң кызыгы – акысына эчтеке албайт. Жөн гана, наристеге чын ыкластан колдоо көрсөтөйүн деген деген ыктыярдуу жан экен. Мындай убакыт-саатын, эпкинин садага чабуучулукту дүйнөнүн башка кайсы жеринен кезиктрисе болот, чынын айтсам элестете албайм. Ошондой адамдары жана демилгелери бар үчүн, балким, Жараткан Японияга береке нурун сээп жаткандыр...” деп баяндалат “Япон кереметинин сыры” китебинде. Биз дагы өлкөбүздүн өнүгүүсүн кааласак анда кайсыл бир деңгээлде ар бирибиз үчүн “ыктыярдык” кызмат көрсөтүү милдет деген ойдобуз. Бул жагынан балким Японияны аша түшкөн өлкө биз болорбуз...

КР. Президентинин Аппаратына караштуу “Ыйман” Диний маданиятты өнүктүрүү фонду 2016-2017 окуу жылына “ыктыярчылар” (волонтердук топ) тобун түзүүнү өз планына киргизди. Ыктыярчы топтун негизинде “Ыйман” фонду коомго көбүрөөк пайда алып келет жана диний маданиятты өнүктүрүүдө дагы да алгылыктуу иш алып барууга мүмкүнчүлүгү артат.

Ыктыярчылар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр

Ыктыярчылар фонддун илимий жана маданий иш-чараларына катышуу менен бирге фонддун ар кандай мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана алышат. Андан сырткары ыктыярчы мүчөлөр үчүн атайын семинардык курстар өтүлмөкчү. Бул семинарлар алардын интеллектуалдык жана руханий жактан өнүгүүсүн камсыздап, ар кандай жөндөмдөргө жана өнөрлөргө ээ болуусуна салым кошот.

Ыктыярчылар фонддун иш-чараларынан сырткары өз алдынча социалдык долбоорлорду да иштеп чыгыша алышат. Фонддун жобосуна каршы келбей турган шарттарда өздөрү иштеп чыккан долборлордун негизинде жана башка кызматтарды көрсөтүү аркылуу каражат таба алышат.

Кабыл алуу

Ыктыярчыларды кабыл алуу белгилүү мөөнөт ичинде ишке ашат. Кабыл алуу датасы такталган соң баардык коомдук жайларда жарыя (афиша, видео форматтарда) кылынат. Жарыяда көрсөтүлгөн даректерге талап кылынган документтер электрондук вариантта жиберилет же накталай өзү жеткирилет. Каттоо бүткөн соң кабыл алуунун экинчи баскычы-маектешүү болот. Маектешүү аркылуу белгилүү санда ыктыярчы тандалып алынат.

Ыктыярчы топко мүчөлүк: мүчө болуу, чыгуу жана чыгаруу шарттары
Ыктыярчы топко 3 (үч) түрдүү мүчөсү бар: кенешчи, туруктуу жана ардактуу мүчө.

Кеңешчи мүчө болуунун шарттары:
 • фонддун жетекчилиги тарабынан бекитилген чечимге ылайык гана белгилүү санда кеңешчи мүчөлөр сунушталат;

  Туруктуу мүчө болуунун шарттары:
 • Кыргызстандын ар бир жараны мүчө боло алат;
 • Фонддун чечими менен өз ыктыярынын негизинде мүчөлүккө кабыл алынат.

  Ардактуу мүчө болуунун шарттары:
 • фондко олуттуу жардам көрсөтүүсү;
 • башкаруу кеңеши тарабынан кабыл алынууга тийиш;
 • ардактуу мүчөлөр жалпы жыйынга катышып, ой-пикирлерин айта алышат, бирок добуш бере алышпайт.

  Мүчөлүктөн чыгуу:
 • мүчөлүктөн чыгуу жөнүндөгү каалоосун жазуу түрүндө билдирген мүчө клубдан чыгарылат.

  Мүчөлүктөн чыгаруу:
 • мүчө өз милдетин убагында аткарбаганда;
 • фонддун жол-жоболоруна туура келбеген иштерди жасагандыгы аныкталса;
 • фонддун иштерин кечиктирип, маанилүү иштердин аткарылышына тоскоол болгондо же клубдун атын жеке кызыкчылыгы үчүн колдонсо клубдан чыгарылат.

  Ыктыярчылардын курамдык негизи жана иш алып баруу системасы

  Ар жылы тандалган мүчөлөр арасында бир координатор жана жөндөмдөрүнө жараша ар кайсы тармактарга (комитеттерге) атайы өкүлдөр тандалып алынат. Тандалган өкүлдөр өз тармагында ийгиликтүү иш алып барууга тийиш. Талаптар толук аткарылбаган учурда же башка себептерден улам мүчөлөр кеңешүү жолу менен алмаштырылышы мүмкүн.

  Фонд тандалып алынган ыктыярчылар менен түздөн-түз байланышып иш алып барат. Ар кандай коомдук жана илимий иш-чаралар тууралуу пикир алмашышат жана биргеликте иш жүзүнө ашырышат. Ыктыярчылар тарабынан сунушталган идеяялар фонддун жалпы максаттык негизине дал келе турган болсо колдоого алынат жана ишке ашырылуусу үчүн көмөк көрсөтүлөт. О.э. фонддун жүрүп жаткан иш-чараларынын дагы жакшыраак деңгээлде өтүшү үчүн өздөрүнүн сунуш-пикирлерин айтканга укуктуу.

  Ыктыярчылардын укуктары:
 • фонддун уюштурган иш-чараларына ыктыярдүү түрдө катыша алат;
 • фонд тарабынан уюштурулган семинар, тренингдерге белгиленген күнү, белгиленген саатка келе алат;
 • региондордо уюштурулган иш-чараларга катышуу үчүн өлкөнүн ар кайсы региондоруна чыгууга укуктуу;
 • фонддун материалдык жана маалыматтык мүмкүнчүлүктөрүнөн атайы уруксаттын негизинде пайдалана алат;
 • ар кандай жаңы пикир, идеяларды сунуштайт жана аны фонддун колдоосу негизинде ишке ашыра алат;

  Ыктыярчылар милдеттүү:
 • фонддун усул-тартибин сактоого;
 • жетекчи топтун чечимдерин аткарууга;
 • фонддун мүлкүн этияттык менен колдонууга;
 • баардык иш-чараларга жигердүү катышууга;
 • берилген тапшырманы так жана өз убагында аткарууга;
 • баардык мүчөлөргө сылык жана сый мамиле көрсөтүүгө;

  Ыктыярчы топтун жетекчилик түзүлүшү
 • координатор;
 • катчы;
 • комитеттер кеңеши;

  Координатор:
  Өз талапкерлигин көрсөтүп, ыктыярчылар тарабынан бир жылдык мөөнөткө шайланган ыктыярчы – жетекчи.

  Милдеттери:
 • комитет жетекчилери менен бирге ыктыярчы топту жетектейт;
 • фонд менен ыктыярчы топтун ортосундагы тыгыз байланышты камсыз кылат;
 • белгилүү иш-чара учурунда мүчөлөрдүн саламаттыгын, иш-аракеттерин көзөмөлдөйт;
 • керек болгон учурда мүчөлөрдү чогултат жана керектүү маалыттарды жеткирет;
 • тапшырылган милдеттерди өз жоопкерчилигине алат жана ыктыярчылар арасында адилеттүү түрдө бөлүштүрөт;
 • иштердин так жана өз убагында аткарылуусун камсыздайт.

  Катчы:
  Шайлоонун негизинде дайындалат жана ыктыярчы топтун ар бир иш-аракетин:
 • каттоого алат;
 • ЖМК аркылуу жарыялайт;
 • Коомчулук менен тыгыз байланышты камсыздайт.

  Комитеттер кеңеши:
  Комитеттер кеңеши 4 бөлүмдөн турат:
 • Медиа;
 • Китеп;
 • И.И. (Интеллектуалдык инвестиция);
 • Билим кербени (мектептер менен иштөөчү топ).
 • ар бир комитетке 1 (бир) жооптуу шайланат;
 • клубдун бардык мүчөлөрү комитет кеңешинин башчылыгына талапкер боло алат;
 • шайлоого клуб мүчөлөрүнүн 2/3 бөлүгү катышуусу керек жана эң көп добуш алган талапкер жеңүүчү болот.
 • Ар бир комитет кабыл алынган план боюнча иш алып барууга, иштердин аткарылуусуна жоопту. Ошондой эле клубдун башка иштерине да жардамдашууга милдеттүү;

  Жалпы эрежелер:
 • клубдун баардык иш-аракеттерине активдүү катышуу!
 • ар бир ишти ыктыярдык (өз каалосу) жана жоопкерчилик менен кылуу!
 • дайым башка мүчөлөргө сый мамиледе болуу жана кол сунуп, жардамдашууга даяр болуу!
 • Фонддун ички иштериндеги маселелерди (сырды) жарыя кылбоо!
 • окуусун жакшы окуу жана сабактарын калтырбоо!
 • алган жоопкерчилик боюнча убактысы туура келбей же кыйын жагдайлар жаралса клуб жетекчилигине же башка мүчөлөргө кабар берүү.

 • 21-09-2016, 11:07 | Категория - Документтер |

  Окшош макалалар:

  ЭҢ КӨП ОКУЛДУ:

  АРХИВ

  «    Ноябрь 2018    »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   

  АКЫРКЫ МАКАЛАЛАР:

  To Top